Regulamin

 REGULAMIN HOSTELU STARA POLANA,
ZAKOPANE, ul. Nowotarska 59

 1. Warunkiem gwarancji rezerwacji jest dokonanie wpłaty zadatku w wysokości 30 % należności za okres rezerwacji. W przypadku anulowania rezerwacji zadatek nie jest zwracany.
 2. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. W przypadku rezygnacji z opłaconego noclegu, opłata również nie podlega zwrotowi.
 3. Zasady rezerwacji za pośrednictwem innych portali, np.: Booking, Trivago określone są na stronach tych portali.
 4. Zameldowanie w hostelu Stara Polana odbywa się na podstawie ważnego dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu). Bez okazania ważnego dokumentu recepcjonista może odmówić zameldowania Gościa.
 5. Płatność za nocleg uiszcza się w momencie zameldowania.
 6. W pokojach wieloosobowych (dormitorium) nie ma ręczników – opłata za wypożyczenie 5 zł.
 7. Wychodząc z hostelu należy zostawić kluczyk od pokoju na recepcji. W przypadku zgubienia kluczyka do pokoju pobierana jest opłata w wysokości 25 zł podczas wymeldowania.
 8. Doby noclegowe liczone są od godz. 14:00 do 10:00 dnia wyjazdu. Zameldowanie przed godziną 14:00 jest możliwe tylko w przypadku, gdy pokój jest wolny i gotowy do najmu.
  W przypadku przekroczenia doby noclegowej zostanie naliczona opłata za kolejną dobę.
 9. Przedłużenia pobytu jest możliwe tylko w przypadku gdy są wolne miejsca.
 10. Rzeczy pozostawione w hostelu odsyłamy na prośbę Gościa, który pokrywa koszty przesyłki. Okres przechowywania wynosi 30 dni.
 11. Na terenie hostelu osoby niezameldowane mogą przebywać tylko za zgodą recepcji.
 12. Cisza nocna obowiązuje od 22:00 do 6:00. Zakłócenie ciszy nocnej może skutkować odmową świadczenia dalszych usług.
 13. Goście hostelowi mogą korzystać z kuchni oraz salonu. W kuchni obowiązuje samoobsługa, a Goście korzystający z kuchni zobowiązani są do sprzątania po sobie i utrzymania porządku.
 14. W hostelu znajduje się pralka – opłata 10 zł za jedno pranie (wsad do 5 kg).
 15. Na terenie hostelu obowiązuje całkowity zakaz palenia poza miejscem do tego przeznaczonym, pod karą 50 zł.
 16. Na terenie hostelu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz posiadania/używania innych środków odurzających, pod karą 100 zł.
 17. Odpowiedzialność hostelu Stara Polana jest ograniczona do rzeczy pozostawionych w pomieszczeniu z bagażami. Zaleca się zamykanie rzeczy w szafkach/lockersach.
 18. Gość hostelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hostelu powstałe z Jego winy lub z winy odwiedzających.
 19. W hostelu nie ma warunków do przebywania wraz z zwierzętami.
 20. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Hostel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań hostelu, uregulowania należności za cały pobyt (również za niewykorzystane dni rezerwacji), do zapłaty za poczynione szkody oraz opuszczenia terenu hostelu.
 21. Hostel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył regulamin hostelu, lub też w inny sposób zakłócił jego prawidłowe funkcjonowanie.

ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU